15.8.2017

Činnost střediska

Družinovky

Tak říkáme pravidelným schůzkám opakujícím se každý týden přes celý školní rok.

Náplní družinovek jsou převážně hry a také nezbytná praxe. Děti si hrají a zároveň se nenásilnou formou učí novým dovednostem. To vše v partě lidí, kterou dobře znají a pod vedením zkušeného rádce.

Výpravy

Konají se několikrát do měsíce. Jsou to často výlety do okolí města na hory, dále návštěvy zařízení, jako je například bazén či horolezecká stěna, nebo zábavná odpoledne v okolí naší klubovny. Tyto akce probíhají převážně v sobotu. Pozvánky na ně posíláme e-mailem a zveřejňujeme na webu.

Víkendovky

Obvykle pořádáme 4 víkendové akce v roce. Na tyto akce odjíždíme obvykle v pátek večer a vracíme se v neděli. Vždy se snažíme, aby byly něčím originální. Výhodou je, že děti spolu tráví více dnů, a proto se mohou vztahy v jejich partě utužovat a mohou se vzájemně lépe poznat. Připravují se tak také na tábor.

Tábor

Naše středisko pravidelně pořádá letní tábory. Konají se v první polovině letních prázdnin. Délka tábora bývá kolem 14 dní. Ubytováni jsme v podsadových stanech. Náplní jsou hlavně hry a poznávání blízkého okolí tábora. Hlavním cílem je naučit naše členy postarat se sami o sebe, naučit se věcem, které pak můžou použít v běžném životě a hlavně toleranci a soužití s ostatními lidmi.

Na našich táborech tedy nečekejte profesionální servis – holky a kluci musejí pomáhat např. s obstaráváním dřeva do kuchyně, škrábáním brambor, mytím nádobí, … a tím se učí postarat sami o sebe. Kromě myšlenkového základu a toho, že tam děti jedou s lidmi, které znají ze schůzek, se právě tímto lišíme od komerčních táborů.

Ta na první pohled zábavnější část programu tábora se klasicky skládá z etapové (celotáborové) hry, které je každý rok na jiné téma, jiných sportů, táboráků, výletů, plnění výzev, noční hry, …

Větší akce

Bude-li zájem, jsme schopni vyjet také na větší a často mezinárodní akce, které nám členství v Junáku a světové skautské organizaci WOSM nabízí. Největší z nich je světové jamboree. To by se dalo dvěma slovy popsat jako skautský festival. Koná se každé čtyři roky v jiné zemi světa. Existují také středoevropská jamboree, republikové akce atd. V Evropě je spousta skautských základen, kam jezdí skauti z různých zemí, a je možné mít tábor na jedné z nich.

Obecně však platí, že tyto akce jsou mnohem dražší než klasický tábor a je třeba je plánovat déle dopředu (mívají omezení na počet účastníků i věk). Proto se jich poslední dobou neúčastníme. Mít však dostatek zájemců, kteří budou ochotni si danou akci zaplatit, velmi rádi s nimi někam vyjedeme.

PS: Příští světové jamboree bude v roce 2019 v USA:

Kurzy

Zhruba od skautského věku (12+) jezdíme na různé kurzy. Kdo má ambice pokračovat jako vedoucí dětí, začíná rádcovským kurzem – minimem pro rádce, pokračuje čekatelským – pak může pomáhat s vedením oddílu – a končí vůdcovským – může vést oddíl nebo tábor. Kdo hledá odbornost, může jít na lanáč, naučit se práci s kůží, nebo si udělat kurz zdravotníka zotavovacích akcí. A kdo si chce stále hrát, jde na roverský kurz, což je vlastně skautský tábor. Akorát pro starší.