12.9.2019

Oddíly

I když formálně jsou 1. a 4. oddíl samostatné, fungují ve velmi úzké spolupráci a mají i jedno vedení – tzn. jednoho společného vedoucího oddílu a dva zástupce (jednoho proi klučičí a druhého pro holčičí část oddílu).

4. oddíl – Místecká Čtverka (hoši)

Náš oddíl má již více než 70letou tradici. Za tuto dobu prošel řadou změn a vystřídalo se v něm mnoho lidí. Změnily se také způsoby, kterými se snažíme zaujmout naše členy. Cíle však zůstaly stejné!

Cílem našeho oddílu je vychovávat schopné lidi, kteří se v životě neztratí, ba naopak dokážou se prosadit v dnešním moderním světě. Chceme, aby se v partě svých vrstevníků a kamarádů stali plnohodnotnými členy společnosti, kteří půjdou příkladem ostatním. Dáváme jim příležitost projevit své schopnosti a vzájemně se naučit toleranci a porozumění.

K tomu všemu využíváme nové výchovné metody, při kterých se dětí formu her učí novým dovednostem. Nechceme u dětí rozvíjet jen jednu stránku jejich osobnosti jako jiné (sportovní, odborné) kroužky, ale člověka jako celek. Chcete-li, aby Vaše dítě bylo připraveno do života, nad čím ještě váháte?

1. oddíl – Jednička Místek (děvčata)

Jsme 1. dívčí oddíl Místek. Je nám od 6 až do 99 let 🙂 Máme rády legraci, přírodu, hry a dobrodružství. Společně se učíme a poznáváme nové věci.

V oddíle jsme rozděleny do družin podle věku (v družině je 6 až 10 holek). Přes rok se scházíme pravidelně na družinových schůzkách (1x týdne) a o víkendech vyrážíme na výlety nebo víkendové akce do Beskyd.

Vyvrcholením skautského roku je letní tábor v na začátku července. Pokud chceš být součástí naší party, rády tě uvítáme mezi námi.

Jsi starší?

Nevadí, v oddílech samozřejmě máme i lidi od 15 let, a to kluky i holky – rovery a rangers. Jako ostatní tvoří družinu, pouze nemají pravidelné schůzky, ale scházejí se na speciálních akcích.

Nevyhovuje čas?

Ideálem je, aby se členové družin měnili co nejméně. Z praktických důvodů jsou družiny rozděleny zejména podle věku. Toto rozdělení však není striktní a není-li z časových důvodů možné (např. kvůli jinému kroužku) chodit na schůzky dané družiny, nevadí. Je důležitější, aby každý člen oddílu byl v průběhu roku členem některé z družin. Přesuny mezi družinami však prosím konzultujte s vůdcem oddílu.

Kdo schůzky vede?

Vedoucím schůzek (družinovek) říkáme rádcové a jejich pomocníkům podrádci. Obvykle to jsou bývalí řadoví členové oddílu, kterým je 14 (podrádci) až 22 let a mají za sebou čekatelský nebo rádcovský kurz. Jejich jména, čísla a e-mailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

Nebude-li daný rádce dostupný nebo máte-li obecnější dotaz, kontaktujte vůdce oddílu.