Letní tábor 2023 – Čarodějův učeň

Můj příběh začíná roku 1250, v němž zlá čarodějka spolu se svým bývalým učedníkem získala nejtemnější kouzlo schopné ovládnout svět, jež pak ukryla v magické nádobě Tenebris. Nedlouho poté jsem čarodějnici uvěznil do vězení, avšak Merlin mi svěřil úkol najít vyvolené, se kterými mohu čarodějku s jejími stoupenci jednou provždy zlikvidovat a zároveň zachránit lidstvo před armádou vyvolanou temným kouzlem.


Fotky z minulého tábora


Termín konání tábora:
Vedoucí a rádci – od 28.6.2022 v 15:00 u klubovny do soboty 15. 7. 2023 – pozn.: vedoucí a rádci na tábořiště dorazí 28.6. po škole/práci a začnou s
přípravou tábořiště. Ti, kteří půjdou 29.6. a 30.6 do školy, mohou jet ráno, nebo večer autobusem a být tam jenom odpoledne (MHD je dobře dostupné).
Starší, stavící tábor (Družina Pštrosáčat a Tarbíků) – sraz 1.7. 2023 v 9:00 u klubovny, konec 14.7. 2023 u klubovny v 16:30
Mladší – sraz 2.7. 2023 v 14:45 u klubovny, konec 14.7. 2023 u klubovny v 16:30


Všechny zavazadla budou od klubovny na tábořiště odvezeny na vozíku, děti pojedou autobusem jenom s malým batůžkem, do kterého si zabalí pití a drobné věci, které nechtějí dávat do velkého zavazadla !!!
∗ V případě, že budou rodiče potřebovat, přivézt dítě na tábor později nebo si jej vyzvednout dříve (včetně prvního a posledního dne), je to možné, avšak je nutno tuto skutečnost nahlásit dopředu vedoucí tábora a domluvit podrobnosti.


Přihláška:
Oskenované (ne ofocené) přihlášky posílejte do 14.6. na email: Barca.2005@skaut.cz, nebo odevzdejte osobně na schůzce pro rodiče, taktéž 14.6. (prosím neposílejte přihlášky po dětech na schůzky).

Cena tábora:
3900,- Kč (do 15 let)
3000,- Kč (rádci a vedoucí nad 15 let včetně)
(cena tábora se v porovnání s minulými lety zvýšila o míru inflace)


Platbu provádějte do 14.6. výhradně na účet. Po domluvě je možná platba fakturou.
Pokyny pro platbu: příslušnou částku prosím posílejte na účet 2400192485/2010 nejpozději dne 14.6.2023. Variabilní symbol = rodné číslo DÍTĚTE. Poznámka pro příjemce = Tábor 2023

Místo konání tábora:

zelená louka v Kozlovicích (49.5658519 N, 18.2758400.E)


Ubytování:
podsadové stany, velké stany (hangáry), teepee, polní sprcha a umývárna, suché záchody a další zázemí tábora


Dokumentace, která se odevzdává v den příjezdu na tábor zdravotníkovi:
-Bezinfekčnost
-Lékařské potvrzení
-Souhlas s ošetřením
-Kopii očkovacího průkazu
-Kopii kartičky zdravotního pojištěnce -Pravidelné léky s přesným popisem


Vedení tábora:
Barbora Pešičková (Barča)

Telefon: 732 617 801

Email: Barca.2005@skaut.cz